Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

kookinkid
0959 63e6 500
Reposted fromNajada Najada viainsanedreamer insanedreamer
kookinkid
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianastiez nastiez
kookinkid
7124 5ded 500
kookinkid

March 14 2017

kookinkid
kookinkid
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialaberbla laberbla
kookinkid
2023 86fe
Reposted fromtatze tatze vialaberbla laberbla
kookinkid
6207 6a94 500
Tarantino’s References
Reposted fromhubik hubik viasbguys sbguys
6387 6062 500
Reposted fromtron tron viamushu mushu
kookinkid
Reposted frompunisher punisher viamushu mushu
9311 75d7 500

online-cats:

How i prefer my cats to greet me.

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viasbguys sbguys
kookinkid
1182 d97b 500
kookinkid
6271 beb4
Reposted fromPoranny Poranny viaasylopath asylopath
2976 0413 500

loboselinaistrash:

Trying to avoid plagiarism on turnitin

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viaasylopath asylopath
kookinkid
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viaasylopath asylopath
kookinkid
3667 3d47
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
kookinkid
5805 69c6 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaasylopath asylopath

March 02 2017

kookinkid
kookinkid
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl